Přízemí
Ředitel školy
Číslo dveří: 26
Přízemí
Zástupce ředitele
Číslo dveří: 26
Přízemí
Sborovna
Číslo dveří: 34
Přízemí
Kabinet IT
Číslo dveří: 35
Přízemí
Učebna informatiky IT 1
Číslo dveří: 41
Přízemí
Učebna informatiky IT 2
Číslo dveří: 48
Přízemí
Školní psycholožka
Číslo dveří: 25
Přízemí
Ekonomka školy
Číslo dveří: 31
Přízemí
Hudebna
Číslo dveří: 32
Přízemí
Kuchyňka
Číslo dveří: 38
Přízemí
Malá tělocvička
Číslo dveří: 42
1. patro
Herní plocha
volný prostor
1. patro
Divadelní sálek
Číslo dveří: 110
1. patro
Divadelní sálek
Číslo dveří: 110
1. patro
Družina č. 1
1. patro
Družina č. 2
1. patro
Družina č. 3
1. patro
Družina č. 4
2. patro
Sborovna 1. stupeň
Číslo dveří: 206
2. patro
Kabinet Fyzika
Číslo dveří: 208
2. patro
Učebna Fyzika
Číslo dveří: 210
2. patro
Kabinet Chemie
Číslo dveří: 213
2. patro
Terapeutická místnost
Číslo dveří: 214
3. patro
Kabinet Dějepis
Číslo dveří: 304
3. patro
Kabinet Český jazyk
Číslo dveří: 305
3. patro
Učebna Přírodopis
Číslo dveří: 311
3. patro
Kabinet Přírodopis
Číslo dveří: 113
3. patro
Kabinet cizích jazyků
Číslo dveří: 314
3. patro
Učebna cizích jazyků
Číslo dveří: 301
3. patro
Učebna Českého jazyka
Číslo dveří: 303
3. patro
Učebna Zeměpis
Číslo dveří: 308
3. patro
Multimediální učebna
Číslo dveří: 317